CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMUstudijního oboru pro absolventy základních škol 21-43-M/001 Hutnictví

Základní údaje

Délka přípravy : 4 leté denní studium

Obor je určen pro : hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, úspěšné vykonání přijímací zkoušky, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy : maturitní zkouška

Poskytované vzdělání : úplné střední odborné

Stručný popis oboru

Studijní obor Hutnictví je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti přípravy, řízení a kontroly výrobního procesu hutnictví. Absolvent má být připraven k vykonávání odborných činností ve fázi výzkumu, vývoje, přípravy výroby i ve fázi operativního řízení. Dále je absolvent připraven i pro vysoce kvalifikované dělnické činnosti které souvisejí se zaváděním mechanizace, automatizace a komplexní robotizace do výrobního procesu.

Možnost dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium ve vyšších a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

Zdravotní požadavky

Obor je určen pro hochy, popř. dívky, splňující zdravotní požadavky pro technickohospodářské funkce v hutní výrobě.