PROFIL ABSOLVENTAobsažen v oddíle Charakteristika vzdělávacího programu