CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Základní údaje

Studijní obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů:

24-66-2/04  Mechanik opravář, zam. pro lesní stroje a zařízení

24-66-2/05  Mechanik opravář, zam. pro zem. techniku rostl. výroby

24-66-2/09  Mechanik opravář, zam. pro sil. mot. vozidla

24-66-2/10  Mechanik opravář, zam. pro kolejová vozidla

45-74 2       Opravář zemědělských strojů

45-75-2       Mechanizátor lesní výroby

45-76-2       Mechanizátor rostlinné výroby

Jedná se o přijetí uchazeče ke studiu do vyššího ročníku střední školy. Ten se musí  prokázat výučním listem v jednom z výše uvedených učebních oborů a příslušným vysvědčením.

Na základě úspěšně vykonané rozdílové zkoušky je uchazeč, podle platné vyhlášky MŠMT přijat do druhého ročníku čtyřletého studia na střední škole.

V případě většího počtu uchazečů /jedné třídy/ lze výuku zabezpečit podle těchto schválených učebních dokumentů.

V případě večerního nebo dálkového studia, kdy je toto studium čtyřleté, může v ojedinělých případech uchazeč vykonat rozdílové zkoušky do třetího ročníku studia při zaměstnání a ukončit tak studium po třech letech.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

 

Popis studijního oboru  

Studijní obor vznikl na základě požadavků absolventů učebních oborů. Učební plán a osnovy odborných předmětů vycházejí z učebních dokumentů čtyřletého studijního oboru 37-44-6 Silniční doprava. Pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají stávající platné osnovy pro SOŠ. /Poznámka za učebním plánem./

Absolvent oboru „Silniční doprava“ bude připraven tak, že po nástupní praxi a zapracování může vykonávat činnosti v oblasti provozu, údržby, oprav a výroby dopravních prostředků a zařízení.

Součástí vzdělání absolventa je získání řidičského oprávnění skupiny B. 

Do studijního oboru mohou být přijati ke studiu absolventi výše uvedených učebních oborů. Přijímaní žáci musí splnit zdravotní požadavky ke studiu a mají předpoklad k řízení motorových vozidel.

Studium je organizováno jako tříleté denní a je zakončeno maturitní zkouškou.