PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Absolvent tříletého studia s maturitou studijního oboru Silniční doprava je vybaven nejen všeobecnými znalostmi na úrovni střední školy, ale především teoretickými a praktickými znalostmi jak v oblasti silniční dopravy a přepravy, tak v oblasti provozu, údržby i výroby dopravních prostředků a zařízení.

Výuka navazuje na předchozí znalosti získané v učebních oborech.

Znalosti z odborných předmětů a cizích jazyků umožní absolventovi uplatnit se ve všech organizacích provozujících silniční dopravu, servisní a opravárenské služby.

Zároveň mohou absolventi pracovat ve výrobních a vývojových organizacích.