Profil absolventa

 

    Absolvent oboru puškař umí při výrobě, montáži a opravách sportovních a loveckých zbraní třískově opracovávat kov, ať již ručně nebo strojně, opracovávat povrchy a funkční části loveckých a sportovních zbraní pilováním a broušením povrchu na přesný rozměr, kartáčováním a leštěním. Využívá kontrolních pomůcek, průsvitek. Dovede jemně vybrousit povrch jak kovové části zbraně, tak pažby. Uvedené práce dovede vykonávat i v případech, které vyžadují použití lupy.Při všech funkčních zkouškách dovede absolvent stanovit příčinu nedokonalé funkce zbraně a tuto příčinu odstranit. Příprava v učebním oboru puškař vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl po příslušné praxi schopen zhotovovat,sestavovat a opravovat složité systémy zbraní jak podle výkresů, tak i bez dokumentace, pouze podle vzorků dle požadavku zákazníka.