Profil absolventa studijního oboru

Absolvent je připraven tak, že je schopen po příslušné praxi vést výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní provozy technického zaměření v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání.

Profil absolventa dotváří SOU (SOŠ) podle potřeb jednotlivých regionů, požadavků příslušných okresních úřadů práce a zaměstnavatelských svazů, se kterými je škola, realizující přípravu, v úzkém styku.