Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 22. 8. 1997, čj. 28 096/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje prvním ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

26-43-L/006 (26-97-4/08) Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

předmětů

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

2

2

3

10

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

2

2

3

10

Fyzika

2

2

1

-

5

Chemie

2

-

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

A. Celkem

17

11

10

12

50

 

 

 

 

 

 

B. Odborné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy elektrotechniky

5

 

-

-

6

Elektronika

-

2

3

2

7

*Elektrická měření 

-

2/1,5

2/1,5

3/3

7

*Součásti elektrických zařízení

2

-

-

-

2

*Ekonomika

-

-

-

3

3

*Práce s počítačem

2/2

2/2

-

-

4

*Sdělovací technika

-

2

3

2

7

*Zabezpečovací technika

-

3

4

4

11

**Výběrový předmět

-

2

-

-

2

B. Celkem

9

14

12

14

49

* Odborný výcvik

6

7

10

7

30,5

 

 

 

 

 

 

Celkem

32

32

32,5

33

129,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.      Předměty označené * je možné  obsahově upravit podle konkrétních požadavků kladených na absolventa. Předměty je možné tedy inovovat nebo i změnit jejich koncepci ve smyslu zaměření do oblasti železniční dopravy a do oblasti obecného využití zabezpečovací techniky.

2.      Výběrový předmět (**) si volí samotná školy podle toho pro jakou organizaci jsou žáci připravováni. V případě přípravy výlučně pro oblast  železniční je to předmět  železniční doprava. V ostatních případech si škola zpracuje předmět, který se bude úzce vázat k problematice ochrany osob a majetku.

3.      Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle vyučovacích osnov pro střední školy.

4.      Nepovinné předměty určuje ředitel školy.