MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 4. března 1997 č.j. 14 856/97-97 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

26-53-H/001 (26-86-2) MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
MECHANIČKA ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ


Denní studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
A. Všeobecně vzdělávací předměty 15 9 9 33
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 1 1 4
Občanská nauka 1 1 1 3
Dějepis 2 - - 2
Matematika 3 2 2 7
Fyzika 2 1 1 4
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 6
B. Odborné předměty 18 24 24 66
Technická dokumentace 2 - - 2
Materiály a technologie 3 - - 3
Základy elektrotechniky 5 1 - 6
Elektronika - 5 2 7
Elektrická měření - 2/1 2/1 4
Číslicová technika - - 1 1
Výpočetní technika 2/2 - - 2
Automatizace - 2 - 2
Ekonomika - - 2 2
Výběrový předmět - - 3 3
Odborný výcvik 6 14 14 34
Celkem hodin 33 33 33 99


Poznámky :

1. Osnova prvního ročníku oboru mechanik elektronických zařízení je shodný s prvním ročníkem oboru mechanik elektronik.

2. Výběrové předměty - obsah schvaluje ředitel školy na základě návrhu předmětových komisí v souladu s požadavky trhu práce. Obsah těchto předmětů charakterizuje pracovní zaměření oboru. Hodiny určené pro výběrové předměty lze též věnovat pro posílení některých předepsaných odborných předmětů.

3. Odborný výcvik spoluvytváří svým zaměřením profil absolventa podle potřeb regionu

4. Nepovinné předměty určuje ředitel školy.