Základní údaje

Délka přípravy: 3 roky

Učební obor je určen pro: hochy i dívky (v případě volby přípravy na sdělovací sítě jen pro hochy)

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání: střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

Stručný popis oboru

Teoretická i praktická přípravy pro stavbu, montáž, údržbu, opravy, zkoušení a technický provoz všech druhů sdělovacích sítí a telekomunikačních zařízení.

Při volbě přípravy, zaměřené na sdělovací sítě, je příprava zaměřena na stavbu, provoz, údržbu a opravy spojových vedení a zavádění koncových zařízení.

Při volbě přípravy, zaměřené na spojovací zařízení, je příprava zaměřena na stavbu, provoz, údržbu a opravy telekomunikačních zařízení.

Zdravotní požadavky

Vyžaduje se dobrý zdravotní stav. Vadí poruchy nosného a pohybového systému, poruchy dynamiky a statiky páteře.

Dále vadí těžké a střední postižení dolních končetin a stavy po vrozené luxaci kyčelních kloubů nebo prognosticky závažné stavy po operaci kyčle s trvalou poruchou funkce, postižení horních končetin omezující funkci obou rukou, prstů, jejich dobrou pohybovou koordinaci s poruchou jemné motoriky.

Uchazeči nesmí trpět chronickými a recidivujícími onemocněními kůže postihující převážně ruce nebo obličej s častými recidivami, chronickými onemocněními dýchacího ústrojí, zejména s alergickou složkou se známkami funkčního postižení těžšího stupně, nemocemi srdce a cév hemodynamicky významnými, chronickými a recidivujícími onemocněními močových cest, nephropatií provázené poruchou funkce ledvin, záchvatovými stavy dekompenzovanými s mimovolnými pohyby, neobratností.

Uchazeči nesmí trpět psychickými onemocněními s poruchou společenské adaptace. Vadí alkoholismus a jiné toxikománie v anamnéze, při výběru uchazečů nutno vyžadovat dobrou společenskou adaptaci. Vadí poruchy sluchu, není-li centrální ostrost sluchová alespoň jednoho ucha 3 m pro šepot a poruchy zraku, není-li centrální ostrost zraková oboustranně alespoň 5/10 a Jč 2 s případnou korekcí skly. Poruchy barvocitu (nestačí rozeznávání signálních barev).

Zařazování absolventů

Absolvent je odborně teoreticky i prakticky připraven pro kvalifikovaný výkon zejména dělnických povolání v telekomunikacích.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých oborů. Studium je organizováno jak formou denní, tak i formou dálkového studia při zaměstnání.