Profil absolventa

Absolvent má základní znalosti z matematiky pro aplikaci v oboru, získá orientaci v pojmech výpočetní techniky, ovládá zákládání programů do počítače a umí ovládat základní periferní zařízení, ovládá základní ekonomická i marketingová pravidla.


V zaměření pro spojovací zařízení

má širší přehled o elektronických a elektrotechnických principech, ovládá základní měřicí metody potřebné pro obor, zná principy spojovacích zařízení, ovládá metodiku vyhledávání poruch, má zafixované potřebné praktické dovednosti pro údržbářskou a opravárenskou činnost.


V zaměření pro sdělovací sítě

ovládá základní měřicí metody potřebné pro údržbu a vyhledávání poruch na vedeních, má širší přehled o elektrotechnických principech, zná předpisy pro stavbu a údržbu spojových vedení, má zafixované praktické dovednosti potřebné pro stavbu, údržbu a opravy na vnějších i vnitřních vedeních, ovládá práce spojené s připojováním koncových zařízení.