CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Pouze UP.