Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 10. dubna 1990, čj. 14 855/90-21, s platností od 1. září 1990 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

28-41-M/007 (28-53-6) Výroba celulózy a papíru

 

Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

 

Zkratka

 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících

 

 

Celkem

1.

2.

2.

4.

 

 

A.

 

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

- maximálně

 

31

30

33

32

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Společenskovědní

 

8

8

6

7

29

 

    Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

 

    Cizí jazyk

CIJ

3

3

3

3

12

 

    Občanská nauka

OBN

-

1

1

1

3

 

    Dějepis

DEJ

2

2

-

-

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 

 

 

    Matematika

MAT

5(1)

3

2

2

18

 

    Fyzika

FYZ

3(0,5-1)

2

-

-

5(0,5-1)

 

    Základy ekologie

ZEK

1

-

-

-

1

 

    

 

 

 

 

 

 

 

3. Tělesná výchova*

TEV

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Odborné předměty

 

12

15

22-23

20-21

69-71

 

    Chemie

CHE

5(1)

5(1)

4(1)

-

14(3)

 

    Technické kreslení

TEK

2(1)

-

-

-

2(1)

 

    Strojnictví

STR

2

2

-

-

4

 

    Elektrotechnika

ELE

-

2(1)

-

-

2(1)

 

    Automatizace

AUT

-

-

2(1)

-

2(1)

 

    Ekonomika

EKO

-

-

2

2

4

 

    Výpočetní technika

VYT

-

2(1)

-

-

2(1)

 

    Chemické laboratorní cvičení

CLC

3(3)

3(3)

-

2(2)

8(8)

 

    Analytická chemie

ANC

-

-

4(2)

5(3)

9(5)

 

    Technologie vláknin

TVL

-

-

5(3)

5(2)

10(5)

 

    Technologie papíru

TEP

-

-

4(1)

5(2)

9(3)

 

    Chemické výpočty

CVY

-

1(1)

-

-

1(1)

 

     Volitelný předmět

VOP

-

-

1-2

1-2

2-4

 

* Lze podle podmínek školy lze zvýšit o jednu hodinu v jednotlivých ročnících

B.

Volitelné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

Struktura volitelných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovy. Hodiny volitelného předmětu lze využít pro zařazení jiného předmětu podle regionálních podmínek nebo k posílení povinných vyučovacích předmětů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady volitelných předmětů:

 

-

-

1-2

1-2

2-4

 

Fyzikální seminář

FYS

-

-

2 nebo

2

2

 

Psychologie práce

PSP

-

-

2 nebo

2

2

 

Psaní na stroji

PSS

-

-

2 nebo

2

2

 

Chemie 6 – Vývoj hmoty

CVH

-

-

1 nebo

1

1

 

Chemická informatika

CHI

-

-

2 nebo

2

2

 

Životní prostředí

ZIP

-

-

2 nebo

2

2

 

Výroba čistých a speciálních chemikálií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

Struktura nepovinných předmětů je v plné kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovu předmětu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady nepovinných předmětů:

 

 

 

 

 

 

 

Fyzikální  seminář

FYS

-

-

2 nebo

2

2

 

Další cizí jazyk

CIJ

2

2

2

2

8

 

Cvičení z matematiky

CVM

-

-

2

2

4

 

Psychologie práce

PSP

-

-

2 nebo

2

2

 

Cvičení z výpočetní techniky

CVT

-

2(2)nebo

2(2)

-

2(2)

 

Psaní na stroji

PSS

2 nebo

2 nebo

2 nebo

2

2

 

Sportovní hry

SPH

2

2

2

2

8

 

Řízení motorových vozidel

RMV

-

-

-/2

2/-

2

 

Chemická informatika

CHI

-

-

2 nebo

2

2

 

Jazyková konverzace

JAK

2

2

2

2

8

 

Estetická výchova

ESV

2 nebo

2 nebo

2 nebo

2

2

 

Společenskovědní seminář

SVS

-

-

2 nebo

2

2

 

Životní prostředí

ZIP

-

-

-

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.   Ředitel školy může rozhodnout o tom, že učební plán bude platit ne jeho škole od 1. září 1990 i ve 2., 3. nebo 4. ročníku. V těchto případech zajistí provedení úprav obsahu a rozsahu učiva,a by byla zachována potřebná návaznost učiva.

2.   Počet povinných týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů  může ředitel školy po projednání s předmětovými komisemi v každém  ročníku zvýšit nebo  snížit o jednu hodinu s tím, že  celkový počet týdenních vyučovacích hodin nepřekročí stanovený maximální počet a že z učebního plánu nebude vynechán žádný povinný vyučovací  předmět.

3.   Ředitel skoly může využít spolupráci s předmětovými komisemi  možnost úprava obsahu učiva v jednotlivých předmětech v rozsahu až do 30%.

4.   Při vyučování předmětům český jazyk a literatura a cizí jazyk lze třídu, má-li nejméně 24 žáků, dělit na dvě skupin.

5.   Počet hodin v závorce udává  počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin.

6.   Odborná praxe v rozsahu dvou týdnů ve 3. ročníku je součástí předmětu technologie papíru.