CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

2841M Chemická technologie

Kód a název:

28-41-J/001 Chemicko-farmaceutická výroba

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné  (varianta A, B)

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška

 

Kód a název:

28-41-M/008 Chemicko-farmaceutická výroba

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné  (varianta C)

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška

 

 

 

1. Základní údaje

 

Délka přípravy:        varianta A - 2 roky

                                   varianta B - 2 roky

varianta C - 4 roky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní  způsobilost uchazeče

Organizace studia: denní studium

 

2. Charakteristika obsahu vzdělání

 Tento studijní obor umožňuje odložit rozhodnutí žáků o úrovni vzdělávání.

 V prvém ročníku se pohlíží na všechny žáky jako na zájemce varianty C tohoto studijního oboru. Tomu odpovídá i výše nároků kladených na žáka během prvního ročníku tohoto studijního oboru. Ti, kteří nárokům maturitního studia během prvního ročníku nevyhoví, půjdou cestou alternativních výstupů. V těchto výstupech se nemění obsah probíraného učiva, ale jeho rozsah.

 Pro některé vyučovací předměty (např. chemie, fyzika ...) jsou navrhovány stejné osnovy pro všechny tři varianty. Výuka se bude lišit nejen rozsahem, ale i pojetím.