MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 20. května 1994, č. j. 17 309/94-23 s platností od 1.září 1994 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2817L  Průmyslová chemie

Studijní obor:

28-42-L/502 (28-17-4/01)

 

Provozní chemie - chemicko-technologické procesy

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium pro absolventy tříletých učebních oborů