PROFIL ABSOLVENTA

 

28-42-L/503 (28-17-4/04) Provozní chemie - výroba celulózy a papíru

 

Absolvent studijního oboru na základě obecných pokynů nebo technologického reglementu a znalosti výrobních technologií a laboratorních postupů, v souladu se zásadami a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování principů efektivního hospodaření se surovinami, pomocnými látkami, energií a zařízením:

- obsluhuje řídicí systémy, které zajišťují efektivní provoz výroby vláknin, chod papírenských strojů a linek na zpracování papíru, kartonů a lepenek a navazujících technologických procesů,

- s využitím vědomostí o dřevě a ostatních vláknovinách řídí provoz odkorňování a broušení dřeva, výroby štěpků a zpracování odpadů těchto procesů,

- umí aplikovat získané vědomosti o fyzikálních a chemických dějích probíhajících při výrobě, zpracování a zušlechťování celulózy a papíru, při zpracování sběrového papíru, regeneraci chemikálií, likvidaci a zpracování odpadů těchto technologií,

- umí používat pomocné chemické prostředky,

- je schopen aktivně využívat vědomostí o principech strojů a zařízení používaných při výrobě, zpracování a zušlechťování celulózy a papíru,

- umí analyzovat suroviny, meziprodukty, finální výrobky a odpady papírenského průmyslu,

- je schopen adaptace na obsluhu pomocných úseků v papírenském průmyslu, např. výrobu energie, úpravu surové vody, čištění odpadních vod,

- aktivně přistupuje k řešení ekologických aspektů technologických procesů v papírenském průmyslu.