CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy: 3 roky

Obor je určen pro: dívky a hochy

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 8. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost

Ukončení přípravy: závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání: střední

Stručný popis oboru

Základní znalosti a dovednosti při přípravě vzorků, roztoků, základní analytické dovednosti včetně výpočtů. Práce s běžnými kontrolními a zkušebními přístroji v podmínkách provozních, ekologických, zdravotnických i potravinářských laboratoří.

Zdravotní podmínky na uchazeče

Při výběru uchazečů do učebního oboru vadí z hlediska zdravotního poruchy omezující funkci nosného a pohybového systému, chronická a alergická onemocnění kůže, nemoci zažívacího traktu, chronického charakteru, včetně poruch jaterních a onemocnění ledvin. Nepřípustné jsou záchvatovité stavy, zejména postižení centrálního nervstva s poruchami koordinací a funkcí. Vadí poruchy barvocitu.

Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. V případě ZPS v souhlasu se stanovisky PKSZ.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu. Studium probíhá na SOU formou studia při zaměstnání.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol, za podmínek stanovených příslušnými předpisy.