PROFIL ABSOLVENTA

 

 

 

Profil absolventa je součástí Charakteristiky oboru.