MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství 

dne 14. 11.1994, č.j. 1683/1994-74 s platností od 1. září 1994, počínaje 1. ročníkem 

a

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 ČR dne 17.4.1990, č.j. 15 271/90-21 a dne 31.5.1991, č.j. 17 981/91-21 s platností od 1. září 1991

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

28-53-H/002 Operátor farmaceutické výroby

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

1. Společenskovědní

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

Cizí jazyk

2

2

2

Občanská nauka

1

1

1

Dějepis

2

-

-

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

4

2

2

Fyzika

2

-

-

Základy ekologie

-

1

-

 

 

 

 

3. Tělesná výchova

2

2

2

 

 

 

 

4. Odborné

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a organizace

-

-

2

Základy automatizace

-

-

2

Výpočetní technika

-

2

-

Chemie

4

3

2

Fyzikální chemie

1,5

3

4

Analytická chemie

-

2

-

Technologie

-

-

2

Správná výrobní praxe

-

-

1

Mikrobiologie

1

-

-

Farmakologie

-

2

2

Laboratorní technika

2

2

2

 

 

 

 

5. Odborný výcvik

8

10

11

 

 

 

 

CELKEM

31

33

33

 

Poznámky:

1.      Učivo všech předmětů je rozvrženo do 33 týdnů.

2.      Učební osnovy vyučovacích předmětů, včetně odborného  výcviku, jsou rámcové. Počet hodin jednotlivých  tématických celků si může vyučující upravit v tématickém  plánu, při dodržení obsahu, v rozsahu do 30% u každého  tématického celku.

3.      Žák se může přihlásit nejvýše do tří nepovinných  předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

4.      V prvním ročníku absolvují žáci lyžařský  výchovně-výcvikový kurs.

5.      V druhém ročníku se zařazuje sportovně-turistický kurs.

6.      Závěrečná zkouška se realizuje podle platných právních  předpisů.