PROFIL ABSOLVENTA

 

28-64-H/003 (27-97-2/02) Výrobce ozdobných předmětů

experimentální učební obor

 

 Po ukončení přípravy v experimentálním oboru Výrobce (-kyně) ozdobných předmětů a aranžování a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent samostatně a správně orientuje v celé oblasti výroby umělých květin a ozdobných předmětů a dokáže tyto výrobky i aranžovat.

Při zpracování materiálu umí určit technologický postup, volit správný sled operací i druh pracovních prostředků. Umí připravovat barevné roztoky, apretace a masy na jednotlivé druhy ozdobných předmětů. podle receptur barví, lisuje a vysekává díly květin na jednoúčelových strojích. vybarvuje okvětní plátky máčením, zapouštěním tvaruje pestíky. Ze žinylky, česance a dalších polotovarů vytváří figurky a další ozdobné obaly podle vzorků. Sestavuje květiny, vývazky a dekorace podle vzorku. Provádí složité vybarvování a ruční tvarování okvětních plátků tepelným zpracováním za použití speciálních nástrojů. Dokáže malovat složitější obličeje figurek štětcem. Vytváří vzorky podle zadaných námětů.

Dle požadavků zákazníka, ale i podle vlastních návrhů dokáže používat květinové dekorace a další ozdobné předměty při výzdobě výkladních skříní, při úpravách společenských prostorů ke slavnostním příležitostem i k trvalé výzdobě, ovládá základní aranžérské techniky a pro účely aranžování umí zpracovávat i doplňující materiály.

Dovede obsluhovat příslušné stroje a zařízení, dokáže kontrolovat kvalitu výrobků a dodržovat principy hospodárnosti a bezpečnosti práce při výrobě. Ovládá dokončovací práce ( balení, adjustace, všívání do krabic ...).

Má základní ekonomické vědomosti potřebné pro podnikovou výrobní činnost i soukromé podnikání.