MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 25. června 1996 č.j. 22 355/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2943L Technologie sacharidů

Studijní obor:

29-43-L/506 (29-05-6/02)

 

Potravinářská technologie - průmyslová výroba krmiv a mlynářství

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studium    Učební plán - dálkové studium