MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. srpna 1998, č.j. 25 006/98-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2946M Technologie mléka

Studijní obor:

29-46-M/001 (29-08-6/05)

 

Technologie potravin - zpracování mléka

 Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - dálkové studium