MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. srpna 1998, č.j. 25 006/98-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2947M Technologie tuků

Studijní obor:

29-47-M/001 (29-08-6/09)

 

Technologie potravin - technologie tuků

 Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - dálkové studium