MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
23. 7. 2004, čj. 23 491/04-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2954H Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce

Učební obor:

29-54-H/002

 

Cukrář

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku