CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

32-53-H/002 (32-51-2/01) Kožešník - příprava kožešnických výrobků

 

1. Základní údaje:

 Délka přípravy : 3 roky

 Obor je určen pro: hochy a dívky

 Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 8.(9.) ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

 Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

 Poskytované vzdělání: střední odborné vzdělání

2. Stručný popis učebního oboru:

 Zpracování všech druhů kožešin ze vzácných a ušlechtilých zvířat,divočin, plemenných zvířat a umělých kožešin.

 Zaměření příprava kožešnických výrobků obsahuje tříbení, třídění, krájení, žehlení, sesazování, tvarování a úpravu srsti kožešin na pláště, čepice, límce apod. za použití speciálních kožešnických a krejčovských strojů a zařízení.

 Zaměření šití a opravy obsahuje šití a upravování kožešnických výrobků, t.j. lemování, našívání, prošívání,vyšívání ozdob, ruční a strojní šití, tvarování apod. a opravy a předělávky kožešin.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče:

 Pro přijetí uchazeče do učebního oboru z hlediska zdravotního vadí poruchy omezující funkci nosného a pohybového systému, těžké postižení páteře, těžké skoliosy s rotací, prognosticky závažné stavy po operaci páteře, těžké postižení dolních končetin, vadí i stavy po těžké cengenitální lumaci, variny nebo omezující funkce drobných kloubů.

 Nesmí být chronická a alergická onemocnění kůže, zejména hermatomy postihující ruce a obličej, ekzémy i v klidovém stavu.

 Dále vadí záchvatové stavy dekompenzované i subkompenzované, nemoci nervové, provázené poruchami pohybových koordinací a funkcí. Nesmí být poruchy barvocitu, astigmatismus a centrální ostrost zraková alespoň jednoho oka 5/5 a J.č. 1 případnou korekci brýlemi, bez astigmatické složky.

 Při výběru do oboru je třeba na uchazečích požadovat zručnost, trpělivost a smysl pro pečlivost.

 Obor je vhodný i pro mladistvé se změněnou pracovní schopností (lehčí postižení dolních končetin, monokulus). Do učebního oboru mohou být přijati pouze mladiství, jejichž ZPS v souladu se stanovisky PKSZ.

4. Uplatnění absolventů:

 Učební obor kožešník, kožešnice - příprava kožešnických výrobků připravuje absolventy pro povolání kožešník.

5. Možnosti vzdělávání absolventů:

 Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.