CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

32-55-H/002 (32-53-2/02) Rukavičkář - šití

 

Základní údaje

Délka přípravy : 3 roky

Učební obor je určen pro : hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné ukončení 8. (9.) ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : střední odborné vzdělání

Stručný popis učebního oboru

Zhotovování všech druhů vycházkových, pracovních a účelových rukavic z různých druhů materiálů usňových, textilních a plastů. Zákresy jednotlivých rukavičkářských výrobků, konstrukce vzornic, návrhová a normotvorná příprava a výroba drobné kožené galanterie. Obsluha a údržba strojů a zařízení používaných v rukavičkářském průmyslu.

V zaměření střih spočívá příprava v rozměřování přírodních usní na pánské a dámské rukavice a oddělování dílců rukavic.

V zaměření šití se vyučují technologické postupy při šití všech druhů štepování, obšívání a vyšívání.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro přijetí uchazeče do učebního oboru z hlediska zdravotního stavu vadí postižení páteře, těžké skoliózy, závažné stavy po operacích páteře,postižení horních končetin, zejména onemocnění postihující funkce drobných kloubů a poruchy jemné mechaniky. Dále vadí alergické a chronické onemocnění kůže, přecitlivělost na chemická dráždidla a alergická onemocnění dýchacích cest. Z nemocí nervových vadí závažnější postižení centrálního nervstva provázené poruchami pohybových funkcí a koordinací. Dále vadí poruchy barvocitu a není-li centrální zraková ostrost alespoň jednoho oka 5/5 a J.č. 1 s případnou korekcí brýlemi. Monokulus nevadí.

Obor je vhodný i pro mladistvé se změněnou pracovní schopností. Do učebního oboru mohou být přijati pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil odborný lékař.

Uplatnění absolventů

Po vykonání závěrečné zkoušky se může absolvent uplatnit v pracovních činnostech zabývajících se rukavičkářskou výrobou, drobnou koženou galanterií právnických i fyzických osob.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.