PROFIL ABSOLVENTA

 

32-55-H/002 (32-53-2/02) Rukavičkář - šitíPo ukončení přípravy v učebním oboru rukavičkář/ka se absolvent musí orientovat v celé oblasti rukavičkářské výroby, chápe základní principy konstrukce a návrhové přípravy rukavic, pracuje běžně s technickou dokumentací používanou v oboru, rozlišuje všechny přírodní materiály používané v oboru a základní druhy plastických materiálů. Umí se orientovat ve výrobních způsobech střihu rukavic, vysekávání dílců a šití rukavic. U přidělených pracovních operací dodržuje technologickou kázeň. Využívá hospodárně materiál a energii. Absolvent dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje protipožární předpisy.

Absolvent učebního oboru rukavičkář/ka, zaměření šití ovládá základní technologické postupy při šití rukavic vycházkových dámských i pánských. Provádí jednotlivé pracovní operace na různých speciálních jedno i vícejehlových šicích strojích, na stroji zakončovacím, obnitkovacím a na stroji pro ruční steh. Pracuje podle systému vstupní a výstupní kontroly.