PROFIL ABSOLVENTA

 

32-55-H/003 (32-53-2/01) Rukavičkář - střihPo ukončení přípravy v učebním oboru rukavičkář/ka se absolvent musí orientovat v celé oblasti rukavičkářské výroby, chápe základní principy konstrukce a návrhové přípravy rukavic, pracuje běžně s technickou dokumentací používanou v oboru, rozlišuje všechny přírodní materiály používané v oboru a základní druhy plastických materiálů. Umí se orientovat ve výrobních způsobech střihu rukavic, vysekávání dílců a šití rukavic. U přidělených pracovních operací dodržuje technologickou kázeň. Využívá hospodárně materiál a energii. Absolvent dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje protipožární předpisy.

Absolvent učebního oboru rukavičkář/ka, zaměření střih má předpoklady k tomu, aby po příslušné praxi uměl rozměřovat nejnáročnější druhy usní, samostatně prováděl klasický střih rukavic, přímý výsek rukavic a výsek drobné kožené galanterie. Má předpoklady provést samostatně střih modelu rukavic na zakázku.