MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 7. června 1991 č.j. 17 687/91-21 s účinností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3341L Dřevařství

Studijní obor:

33-41-L/504 (33-38-6/01)

 

Dřevařská a nábytkářská výroba - dřevěné konstrukce a stavby

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium