Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 17. 11. 1997, č.j. 34 191/97-23 s účinností od 1. září 1998 počínaje prvním ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

33-42-M/003 (33-44-6) Nábytkářská a dřevařská výroba

 

Denní studium, zaměření: Dřevařství

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

33

33

33

33

132

1. Společenskovědní               

 

 

 

 

 

 Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

 Cizí jazyk

CIJ

3

3

3

3

12

 Občanská nauka

OBN

-

1

1

1

3

 Dějepis

DEJ

2

-

-

-

2

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 

 Matematika

MAT

4 (1)

3 (1)

3

-

10 (2)

 Fyzika

FYZ

2

2

-

-

4

 Chemie

CHE

2

2

-

-

4

3. Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

4. Odborné

 

 

 

 

 

 Technické kreslení

TEK

3 (3)

-

-

-

3 (3)

 Výpočetní technika

VYT

2 (2)

2(2)

-

-

4 (4)

 Strojnictví

STR

3 (1)

-

-

-

3 (1)

 Ekonomika

EKO

-

-

2(1)

3 (1)

5 (2)

 Nauka o materiálech

NAM

4 (2)

3 (1)

-

-

7 (3)

 Výrobní zařízení

VYZ

-

2

2

-

4

 Odborné kreslení

ODK

-

3 (3)

-

-

3 (3)

 Konstrukce

KON

-

2 (2)

3 (3)

2 (2)

7 (7)

 Technologie

TEC

-

2

5 (1)

5 (2)

12 (3)

 Technická cvičení

TCC

-

-

2 (2)

2 (2)

4 (4)

 Praxe

PRA

3 (3)

4 (4)

4 (4)

8 (8)

19 (19)

 Volitelné předměty

VOP

-

-

4

4

8

 

 

Denní studium, zaměření: Dřevěné konstrukce

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

33

33

33

33

132

1. Společenskovědní               

 

 

 

 

 

 Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

 Cizí jazyk

CIJ

3

3

3

3

12

 Občanská nauka

OBN

-

1

1

1

3

 Dějepis

DEJ

2

-

-

-

2

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 

 Matematika

MAT

4 (1)

3 (1)

3

-

10 (2)

 Fyzika

FYZ

2

2

-

-

4

 Chemie

CHE

2

2

-

-

4

3. Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

4. Odborné

 

 

 

 

 Technické kreslení

TEK

3 (3)

-

-

-

3 (3)

 Výpočetní technika

VYT

2 (2)

2(2)

-

-

4 (4)

 Strojnictví

STR

3 (1)

-

-

-

3 (1)

 Ekonomika

EKO

-

-

2(1)

3 (1)

5 (2)

 Nauka o materiálech

NAM

4 (2)

3 (1)

-

-

7 (3)

 Výrobní zařízení

VYZ

-

2

2

-

4

 Odborné kreslení

ODK

-

3 (3)

-

-

3 (3)

 Konstrukce

KON

-

2 (2)

5 (4)

4 (4)

11 (10)

 Technologie

TEC

-

2

3 (1)

3 (1)

8 (2)

 Technická cvičení

TCC

-

-

2 (2)

2 (2)

4 (4)

 Praxe

PRA

3 (3)

4 (4)

4 (4)

8 (8)

19 (19)

 Volitelné předměty

VOP

-

-

4

4

8

 

 

Denní studium, zaměření: Stavební truhlářství

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

33

33

33

33

132

1. Společenskovědní               

 

 

 

 

 

 Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

 Cizí jazyk

CIJ

3

3

3

3

12

 Občanská nauka

OBN

-

1

1

1

3

 Dějepis

DEJ

2

-

-

-

2

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 

 Matematika

MAT

4 (1)

3 (1)

3

-

10 (2)

 Fyzika

FYZ

2

2

-

-

4

 Chemie

CHE

2

2

-

-

4

3. Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

4. Odborné

 

 

 

 

 Technické kreslení

TEK

3 (3)

-

-

-

3 (3)

 Výpočetní technika

VYT

2 (2)

2(2)

-

-

4 (4)

 Strojnictví

STR

3 (1)

-

-

-

3 (1)

 Ekonomika

EKO

-

-

2(1)

3 (1)

5 (2)

 Nauka o materiálech

NAM

4 (2)

3 (1)

-

-

7 (3)

 Výrobní zařízení

VYZ

-

2

2

-

4

 Odborné kreslení

ODK

-

3 (3)

-

-

3 (3)

 Konstrukce

KON

-

2 (2)

4 (4)

3 (3)

9 (9)

 Technologie

TEC

-

2

4 (1)

4 (2)

10 (3)

 Technická cvičení

TCC

-

-

2 (2)

2 (2)

4 (4)

 Praxe

PRA

3 (3)

4 (4)

4 (4)

8 (8)

19 (19)

 Volitelné předměty

VOP

-

-

4

4

8

 

 

Denní studium, zaměření: Nábytkářství

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

33

33

33

33

132

1. Společenskovědní               

 

 

 

 

 

 Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

 Cizí jazyk

CIJ

3

3

3

3

12

 Občanská nauka

OBN

-

1

1

1

3

 Dějepis

DEJ

2

-

-

-

2

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 

 Matematika

MAT

4 (1)

3 (1)

3

-

10 (2)

 Fyzika

FYZ

2

2

-

-

4

 Chemie

CHE

2

2

-

-

4

3. Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

4. Odborné

 

 

 

 

 Technické kreslení

TEK

3 (3)

-

-

-

3 (3)

 Výpočetní technika

VYT

2 (2)

2 (2)

2 (2)

-

6 (6)

 Strojnictví

STR

3 (1)

-

-

-

3 (1)

 Ekonomika

EKO

-

-

2(1)

3 (1)

5 (2)

 Nauka o materiálech

NAM

4 (2)

3 ( 1)

-

-

7 (3)

 Výrobní zařízení

VYZ

-

2

2

-

4

 Odborné kreslení

ODK

-

3 (3)

-

-

3 (3)

 Konstrukce

KON

-

2 (2)

4 (4)

3 (3)

9 (9)

 Technologie

TEC

-

2

3 (1)

4 (1)

9 (2)

 Technická cvičení

TCC

-

-

2 (2)

2 (2)

4 (4)

 Praxe

PRA

3 (3)

4 (4)

4 (4)

7 (7)

18 (18)

 Volitelné předměty

VOP

-

-

4

4

8

 

 

Denní studium, zaměření: Čalounictví

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

33

33

33

33

132

1. Společenskovědní               

 

 

 

 

 

 Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

 Cizí jazyk

CIJ

3

3

3

3

12

 Občanská nauka

OBN

-

1

1

1

3

 Dějepis

DEJ

2

-

-

-

2

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 

 Matematika

MAT

4 (1)

3 (1)

3

-

10 (2)

 Fyzika

FYZ

2

2

-

-

4

 Chemie

CHE

2

2

-

-

4

3. Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

4. Odborné

 

 

 

 

 Technické kreslení

TEK

3 (3)

-

-

-

3 (3)

 Výpočetní technika

VYT

2 (2)

2 (2)

1 (1)

-

5 (5)

 Strojnictví

STR

3 (1)

-

-

-

3 (1)

 Ekonomika

EKO

-

-

2(1)

3 (1)

5 (2)

 Nauka o materiálech

NAM

4 (2)

3 ( 1)

-

-

7 (3)

 Výrobní zařízení

VYZ

-

2

2

-

4

 Odborné kreslení

ODK

-

3 (3)

-

-

3 (3)

 Konstrukce

KON

-

2 (2)

4 (4)

3 (3)

9 (9)

 Technologie

TEC

-

2

4 (1)

4 (1)

10 (2)

 Technická cvičení

TCC

-

-

2 (2)

2 (2)

4 (4)

 Praxe

PRA

3 (3)

4 (4)

4 (4)

7 (7)

18 (18)

 Volitelné předměty

VOP

-

-

2

4

6

 

 

Denní studium, zaměření: Obchod a ekonomika

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

33

33

33

33

132

1. Společenskovědní               

 

 

 

 

 

 Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

 Cizí jazyk

CIJ

3

3

3

3

12

 Občanská nauka

OBN

-

1

1

1

3

 Dějepis

DEJ

2

-

-

-

2

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 

 Matematika

MAT

4 (1)

3 (1)

3

-

10 (2)

 Fyzika

FYZ

2

2

-

-

4

 Chemie

CHE

2

2

-

-

4

3. Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

4. Odborné

 

 

 

 

 Technické kreslení

TEK

3 (3)

-

-

-

3 (3)

 Výpočetní technika

VYT

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8 (8)

 Strojnictví

STR

3 (1)

-

-

-

3 (1)

 Ekonomika

EKO

-

-

2(1)

3 (1)

5 (2)

 Nauka o materiálech

NAM

4 (2)

3 ( 1)

-

-

7 (3)

 Výrobní zařízení

VYZ

-

2

-

-

2

 Odborné kreslení

ODK

-

3 (3)

-

-

3 (3)

 Konstrukce

KON

-

2 (2)

2 (2)

2 (2)

6 (6)

 Technologie

TEC

-

2

2

2

6

 Praxe

PRA

3 (3)

4 (4)

-

4 (4)

11 (11)

 Obchodní ekonomika

OBE

-

-

2

2

4

 Účetnictví a daně

UCD

-

-

3

3

6

 Podnik. koresp. a admin.

PKA

-

-

2

1

3

 Volitelné předměty

VOP

-

-

6

6

12

 

 

Poznámky:

1. Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných předmětů v ročnících může ředitel školy na základě doporučení předmětové komise změnit až o 10% celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět.

2. Při vyučování jednotlivým předmětům lze využít možnosti úprav obsahu učiva až do rozsahu 30% v souvislosti s aktualizací učiva a jeho přizpůsobením specifickým potřebám. Učební osnovu upravenou vyučujícím schvaluje ředitel školy.

3. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Ředitel školy může při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí ředitel podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizím jazykům se třída dělí na skupiny.

4. Struktura volitelných předmětů vychází z charakteru studijního oboru, zájmu žáků a jejich předpokládaného uplatnění. Je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovy předmětů. Vyučovací hodiny volitelných předmětů lze využít též k posílení povinných vyučovacích předmětů nebo zařazení jiného než doporučeného volitelného předmětu.

5. Nepovinné vyučovací předměty zavádí škola podle zájmu žáků a svých možností. Jejich skladba je v kompetenci ředitele školy, který schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Nepovinné předměty umožní žákům doplnit si vědomosti nebo rozvíjet osobnost podle jejich zájmů.

6. Vzhledem k tomu, že matematika není ve 4. ročníku zařazena mezi povinnými předměty, bude zařazena jako volitelný předmět ve 4. ročníku, zejména pro žáky připravující se ke studiu na vysoké škole.

7. Obsah učiva základů ekologie se vyučuje jako součást předmětu chemie.

8. Ředitel školy určí čtyři týdny z časové rezervy v průběhu studia na souvislou odbornou praxi. Náplň této odborné praxe by měla být v souladu s charakterem studia a profilem absolventa. Hodnocení odborné praxe je součástí hodnocení předmětu praxe.

9. U forem studia při zaměstnání se doba trvání přípravy prodlužuje o jeden rok. Vyučuje se podle učební osnovy denních forem studia. Transformaci obsahu vyučovacích předmětů provede škola. U večerního studia je maximální počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 16, u dálkového studia je maximální počet konzultačních hodin v ročníku 220.

10. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Odborné předměty, jejichž učivo je obsahem teoretické zkoušky z odborných předmětů, jsou technologie a další odborný předmět dle volby ředitele školy.