MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 19. 11. 1996, čj. 30 556/96-71 s účinností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

36-47-M/001 (36-46-6/00) Stavebnictví


Denní studium

zaměření: Pozemní stavitelství

Kategorie a názvy vyučovacích

 

 

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

předmětů

Pozn

Zkr.

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

33

33

33

33

132

1. všeobecně vzdělávací

 

 

17-18

13-14

10

9-13

49-55

Český jazyk a literatura

1)

CJL

3

2

2

3

10

Cizí jazyk  

2)

CIJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

 

OBN

-

1

1

1

3

Dějepis

 

DEJ

2

0-1

-

-

2-3

Matematika

1)

MAT

3-4

3

2

0-2

8-11

Fyzika

1)

FYZ

2

2

-

0-2

4-6

Chemie 

1)

CHE

2

-

-

-

2

Tělesná výchova

2)

TEV

2

2

2

2

8

2. odborné

 

 

15-13

20-16

20-19

20

75-68

Deskriptivní geometrie

2)

DEG

2

2

-

-

4

Odborné kreslení

2)

ODK

2

2-0

-

-

4-2

Výpočetní technika

2)

VYT

2

2

0-2

0-2

4-8

Ekonomika

3)

EKO

-

-

0-1

3

3-4

Stavební materiály

1)

STM

2

-

-

-

2

Stavební mechanika

1)

SME

-

2

3

-

5

Geodézie

3)

GEO

-

2

2-0

-

4-2

Pozemní stavitelství

 

POS

3

4

5

3

15

Architektura  

1)

ARC

-

1-0

2

-

3-2

Inženýrské stavby

 

INS

-

-

-

2

2

Stavební konstrukce

3)

STK

-

-

3

5

8

Konstrukční cvičení

2)

KOC

2-0

2

3

5

12-10

Praxe

2)

PRA

2

3-2

2-0

2-0

9-4

 

 

 

 

 

 

 

 

3. výběrové a volitelné předměty

VOP

1-2

0-3

3-4

4-0

8-9

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Doporučené výběrové a volitelné předměty:

Stavební fyzika a chemie, obnova budov, požární bezpečnost staveb, stavební provoz, právní předpisy, fotodokumentace staveb, psychologie práce


 

Denní studium

zaměření: Stavební obnova

Kategorie a názvy vyučovacích

 

 

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

předmětů

Pozn

Zkr.

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

33

33

33

33

132

1. všeobecně vzdělávací

 

 

17-18

13-14

10

9-13

49-55

Český jazyk a literatura

1)

CJL

3

2

2

3

10

Cizí jazyk  

2)

CIJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

 

OBN

-

1

1

1

3

Dějepis

 

DEJ

2

0-1

-

-

2-3

Matematika

1)

MAT

3-4

3

2

0-2

8-11

Fyzika

1)

FYZ

2

2

-

0-2

4-6

Chemie 

1)

CHE

2

-

-

-

2

Tělesná výchova

2)

TEV

2

2

2

2

8

2. odborné

 

 

15-13

20-16

20-19

19

74-67

Deskriptivní geometrie

2)

DEG

2

2

-

-

4

Odborné kreslení

2)

ODK

2

2-0

-

-

4-2

Výpočetní technika

2)

VYT

2

2

0-2

0-2

4-8

Ekonomika

3)

EKO

-

-

0-1

3

3-4

Stavební materiály

1)

STM

2

-

-

-

2

Stavební mechanika

1)

SME

-

2

3

-

5

Geodézie

3)

GEO

-

2

2-0

-

4-2

Pozemní stavitelství

 

POS

3

4

3

2

12

Architektura  

1)

ARC

-

1-0

3

-

4-3

Obnova budov

 

OBB

-

-

2

3

5

Průzkumy staveb

 

PRS

-

-

-

2

2

Stavební konstrukce

3)

STK

-

-

2

3

5

Konstrukční cvičení

2)

KOC

2-0

2

3

4

11-9

Praxe

2)

PRA

2

3-2

2-0

2-0

9-5

 

 

 

 

 

 

 

 

3. výběrové a volitelné předměty

VOP

1-2

0-3

3-4

5-1

9-10

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

                 

Doporučené výběrové a volitelné předměty:

Dějiny hmotné kultury, památková péče, fotodokumentace staveb, právní předpisy, kreslení, modelování

 

Denní studium

zaměření: Podnikání a management

Kategorie a názvy vyučovacích

 

 

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

předmětů

Pozn

Zkr.

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

33

33

33

33

132

1. všeobecně vzdělávací

 

 

17-18

13-14

10

9-13

49-55

Český jazyk a literatura

1)

CJL

3

2

2

3

10

Cizí jazyk  

2)

CIJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

 

OBN

-

1

1

1

3

Dějepis

 

DEJ

2

0-1

-

-

2-3

Matematika

1)

MAT

3-4

3

2

0-2

8-11

Fyzika

1)

FYZ

2

2

-

0-2

4-6

Chemie 

1)

CHE

2

-

-

-

2

Tělesná výchova

2)

TEV

2

2

2

2

8

2. odborné

 

 

15-13

20-16

19-17

19

73-65

Deskriptivní geometrie

2)

DEG

2

2

-

-

4

Odborné kreslení

2)

ODK

2

2-0

-

-

4-2

Výpočetní technika

2)

VYT

2

2

0-2

0-2

4-8

Ekonomika

3)

EKO

-

-

2

5

7

Stavební materiály

1)

STM

2

-

-

-

2

Stavební mechanika

1)

SME

-

2

2

-

5

Geodézie

3)

GEO

-

2

2-0

-

4-2

Pozemní stavitelství

 

POS

3

4

4

3

14

Architektura  

1)

ARC

-

1-0

2

-

3-2

Stavební konstrukce 3)

3)

STK

-

-

2

3

5

Management a marketing

 

MAM

-

-

-

2

2

Konstrukční cvičení

2)

KOC

2-0

2

3

4

11-9

Praxe

2)

PRA

2

3-2

2-0

2-0

9-4

 

 

 

 

 

 

 

 

3. výběrové a volitelné předměty

VOP

1-3

0-3

4-6

5-1

10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Doporučené výběrové a volitelné předměty:

Hospodářský zeměpis, účetnictví, stavební provoz, právní předpisy, psychologie práce, investice a financování

 

Denní studium

zaměření: Vodohospodářské stavby

Kategorie a názvy vyučovacích

 

 

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

předmětů

Pozn

Zkr.

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

33

33

33

33

132

1. všeobecně vzdělávací

 

 

17-18

13-14

10

9-13

49-55

Český jazyk a literatura

1)

CJL

3

2

2

3

10

Cizí jazyk  

2)

CIJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

 

OBN

-

1

1

1

3

Dějepis

 

DEJ

2

0-1

-

-

2-3

Matematika

1)

MAT

3-4

3

2

0-2

8-11

Fyzika

1)

FYZ

2

2

-

0-2

4-6

Chemie 

1)

CHE

2

-

-

-

2

Tělesná výchova

2)

TEV

2

2

2

2

8

2. odborné

 

 

15-13

20-16

21-22

22-20

78-71

Deskriptivní geometrie

2)

DEG

2

2

-

-

4

Odborné kreslení

2)

ODK

2

2-0

-

-

4-2

Výpočetní technika

2)

VYT

2

2

0-2

0-2

4-8

Ekonomika

3)

EKO

-

-

0-1

3

3-4

Stavební materiály

1)

STM

2

-

-

-

2

Stavební mechanika

1)

SME

-

2

3

-

5

Geodézie

3)

GEO

-

2

3

2-0

7-5

Pozemní stavitelství

 

POS

3

4

-

-

7

Architektura  

1)

ARC

-

1-0

-

-

1-0

Geologie a zakládání staveb

3)

GZS

-

-

3

-

3

Hydrologie a hydraulika

 

HYN

-

-

2

-

2

Zdravotní a vodohospodářské stavby

1)

ZVS

-

-

2

4

6

Vodní stavby

 

VOS

-

-

2

3

5

Stavební konstrukce

3)

STK

-

-

2

4

6

Konstrukční cvičení

2)

KOC

2-0

2

2

4

10-8

Praxe

2)

PRA

2

3-2

2-0

2-0

9-5

 

 

 

 

 

 

 

 

3. výběrové a volitelné předměty

VOP

1-2

0-3

2-1

2-0

5-6

 

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Doporučené výběrové a volitelné předměty:

Zeměpis, elektrotechnika, vodohospodářský provoz, vodní hospodářství, dopravní stavby

 

 

Denní studium

zaměření: Dopravní stavitelství

 

Kategorie a názvy vyučovacích

 

 

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

předmětů

Pozn

Zkr.

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

33

33

33

33

132

1. všeobecně vzdělávací

 

 

17-18

13-14

10

9-13

49-55

Český jazyk a literatura

1)

CJL

3

2

2

3

10

Cizí jazyk  

2)

CIJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

 

OBN

-

1

1

1

3

Dějepis

 

DEJ

2

0-1

-

-

2-3

Matematika

1)

MAT

3-4

3

2

0-2

8-11

Fyzika

1)

FYZ

2

2

-

0-2

4-6

Chemie 

1)

CHE

2

-

-

-

2

Tělesná výchova

2)

TEV

2

2

2

2

8

2. odborné

 

 

15-13

20-16

20

20-18

75-67

Deskriptivní geometrie

2)

DEG

2

2

-

-

4

Odborné kreslení

2)

ODK

2

2-0

-

-

4-2

Výpočetní technika

2)

VYT

2

2

0-2

0-2

4-8

Ekonomika

3)

EKO

-

-

0-1

3

3-4

Stavební materiály

1)

STM

2

-

-

-

2

Stavební mechanika

1)

SME

-

2

3

-

5

Geodézie

3)

GEO

-

2

3

2-0

7-5

Pozemní stavitelství

 

POS

3

4

-

-

7

Architektura  

1)

ARC

-

1-0

-

-

1-0

Geologie a zakládání staveb

3)

GZS

-

-

3

-

3

Stavební konstrukce

3)

STK

-

-

2

4

6

Dopravní stavby

 

DOS

-

-

4

3

7

Mostní stavby

 

MOS

-

-

1-0

2

3-2

Konstrukční cvičení

2)

KOC

2-0

2

2

4

10-8

Praxe 

2)

PRA

2

3-2

2-0

2-0

9-4

 

 

 

 

 

 

 

 

3. výběrové a volitelné předměty

VOP

1-2

0-3

3

4-2

8-10

 

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Doporučené výběrové a volitelné předměty:

Zeměpis, elektrotechnika, stavba silnic a dálnic, městské komunikace, železniční spodek a svršek, stavba vysokorychlostních tratí, vodohospodářské stavby

 Doporučené nepovinné předměty pro všechna zaměření:

 Konverzace v cizím jazyce

 Sportovní hry

 Cvičení z matematiky

Poznámky k učebním plánům

1. V každém ročníku se jedna hodina může dělit na skupiny pro cvičení.

2. Třída se dělí na skupiny ve všech hodinách. V předmětu výpočetní technika podle možností školy, v předmětu praxe na skupiny s max. počtem 10 žáků.

3. Na cvičení se vyčleňuje min. 1 hodina, při čtyř a vícehodinové dotaci se mohou na cvičení vyčlenit dvě hodiny. Při cvičení se může třída dělit na skupiny.

4. Při vyučování jednotlivým předmětům lze využít možnosti úprav obsahu učiva až do rozsahu 30% v souvislosti s aktualizací učiva a jeho přizpůsobením specifickým potřebám.

5. Struktura výběrových předmětů vychází z charakteru studijního oboru a předpokládané návaznosti dalšího vzdělávání ve stavebnictví. Je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovy předmětů. Je možno použít doporučené osnovy výběrových předmětů, které jsou součástí souboru osnov. Volitelné předměty může škola nabídnout žákům dle svých možností. Jejich skladba a obsah je v kompetenci školy. Části hodinových dotací na tyto předměty lze využít též k posílení povinných vyučovacích předmětů.

6. Nepovinné vyučovací předměty zavádí škola podle zájmu žáků a svých možností. Jejich skladba je v kompetenci ředitele školy, který schvaluje učební osnovy.

7. Ředitel školy určí 2 - 3 týdny z časové rezervy v každém ročníku na souvislou odbornou praxi. V 1. a 2. ročníku odborná praxe rozšiřuje manuální dovednosti obecně stavebního charakteru. Její hodnocení je součástí hodnocení předmětu praxe.

8. Maturitní zkouška probíhá podle platných předpisů.

 Maturitními předměty odborné maturitní zkoušky jsou:

 a) v zaměření Pozemní stavitelství:

 - pozemní stavitelství, zahrnující učivo souvisejících odborných předmětů

 - stavební konstrukce

 b) v zaměření Stavební obnova:

 - obnova budov, zahrnující učivo souvisejících odborných předmětů

 - pozemní stavitelství

 c) v zaměření Podnikání a management:

 - ekonomika, zahrnující učivo souvisejících odborných předmětů

 - pozemní stavitelství

 d)  v zaměření Vodohospodářské stavby:

 - vodohospodářské stavby v širších souvislostech

 - stavební konstrukce

 e)  v zaměření Dopravní stavitelství:

 - dopravní stavitelství v širších souvislostech

 - stavební konstrukce