MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 1. září 1998, č.j. 25 343/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1.ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-59-H/001 PODLAHÁŘ


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 
V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
A. Povinné
a) Základní
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 1 1 1 3
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 2 - - 2
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
  Celkem VVP 10 6 6 22
Ekonomika pro stavební obory - - 2 2
Odborné kreslení 1,5 2 1 4,5
Stroje a zařízení - 2 - 2
Materiály 2 3 - 5
Stavební konstrukce - - 1,5 1,5
Technologie 2 2,5 2 6,5
  Celkem odborné předměty 5,5 9,5 6,5 21,5
b) Výběrové - - 2 2
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem hodin týdně 30,5 33 32 95,5


Poznámky :

1.

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 
V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
A. Povinné
a) Základní
Český jazyk a literatura 1 1 1 3
Cizí jazyk 1 1 1 3
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 2 1 - 3
Základy ekologie 1 - - 1
Ekonomika pro stavební obory - - 1 1
Odborné kreslení 1 1 1 3
Stroje a zařízení 1 1 - 2
Materiály 1 1 1 3
Stavební konstrukce - 1 1 2
Technologie 2 2 3 7
Odborný výcvik 1 2 2 5
Celkem hodin týdně 14 13 13 40

 

Poznámky :

1.

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 
V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
A. Povinné
a) Základní
Český jazyk a literatura 10 10 10 30
Cizí jazyk 10 10 10 30
Občanská nauka 10 10 - 20
Matematika 30 10 10 50
Fyzika 20 10 - 30
Základy ekologie 10 - - 10
Ekonomika pro stavební obory - - 20 20
Odborné kreslení 10 20 15 45
Stroje a zařízení 10 10 - 20
Materiály 10 15 10 35
Stavební konstrukce - - 20 20
Technologie 10 25 25 60
Odborný výcvik 20 40 40 100
Celkem hodin týdně 150 160 160 470

 

Poznámky :

1.