MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 1. září 1998, č.j. 25 343/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-59-H/001 PODLAHÁŘ


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
 V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
A. Povinné
a) Základní
Český jazyk a literatura 1 1 1 3
Cizí jazyk 1 1 1 3
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 2 1 - 3
Základy ekologie 1 - - 1
Ekonomika pro stavební obory - - 1 1
Odborné kreslení 1 1 1 3
Stroje a zařízení 1 1 - 2
Materiály 1 1 1 3
Stavební konstrukce - 1 1 2
Technologie 2 2 3 7
Odborný výcvik 1 2 2 5
Celkem hodin týdně 14 13 13 40


Poznámky :