MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 1. září 1998, č.j. 25 343/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-59-H/001 PODLAHÁŘ


Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin 
V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
A. Povinné
a) Základní
Český jazyk a literatura 10 10 10 30
Cizí jazyk 10 10 10 30
Občanská nauka 10 10 - 20
Matematika 30 10 10 50
Fyzika 20 10 - 30
Základy ekologie 10 - - 10
Ekonomika pro stavební obory - - 20 20
Odborné kreslení 10 20 15 45
Stroje a zařízení 10 10 - 20
Materiály 10 15 10 35
Stavební konstrukce - - 20 20
Technologie 10 25 25 60
Odborný výcvik 20 40 40 100
Celkem hodin týdně 150 160 160 470


Poznámky :