CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

41-41-L/007 (45-97-4/01) Zemědělský podnikatel, zemědělská podnikatelka

- Studijní obor "Zemědělský podnikatel" je určen pro absolventy 8. a 9.tříd ZŠ (chlapce i dívky), kteří budou pracovat v zemědělské prvovýrobě.

- Jedná se o široce koncipovaný obor, jehož univerzální zaměření umožňuje uplatnění absolventů jak ve větších zemědělských podnicích a rodinných hospodářstvích, tak i u soukromých podnikatelů v rámci agrárního komplexu.

- Poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a odbornou přípravu pro výkon dělnických povolání a technickohospodářských činností.

- V 1. a 2. ročníku odborný výcvik probíhá skupinově pod vedením mistrů OV ve SOU a na smluvních pracovištích zemědělských subjektů. Ve 2. ročníku získá žák řidičské oprávnění skupiny A, T.

- Ve 3. ročníku žáci provádějí OV na pracovištích praktického vyučování u zemědělských podnikatelů. 3. ročník je zakončen závěrečnou zkouškou s vydáním výučního listu v učebním oboru 41-41-H/007 (45-97-2/08) Zemědělec, Hospodyňka. Ve 4. ročníku si žáci rozšíří základní vědomosti o nejnovější poznatky z hlavních odborných předmětů a speciální vědomosti získají ve výběrových předmětech. Absolventi jsou vybaveni znalostmi z oblasti řízení, právních předpisů, podnikání a vedení administrativy. Odborný výcvik konají žáci v příslušném zemědělském podniku podle časového harmonogramu. Žáci ukončí 4. ročník maturitou.