MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  dne 10. 5. 1995, č.j. 16 065/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

pro absolventy tříletých učebních oborů

41-41-L/505 (45-12-6) Zemědělství

 

 

Denní studium:

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

Povinné a volitelné předměty

32-34

32-34

64-68

A. Povinné předměty

 

 

 

1. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

3

5

Cizí jazyk

3

3

6

Občanská nauka

-

1

1

Dějepis

-

1

1

Matematika

2

2

4

Fyzika

1(1)

-

1(1)

Tělesná výchova

2

2

4

2. Odborné

 

 

 

Biologie a ekologie

3(0,5)

-

3(0,5)

Chemie

3(0,5)

2(0,5)

5(1)

Základy mechanizace

2(0,5)

-

2(0,5)

Výpočetní technika

1(1)

2(2)

3(3)

Pěstování rostlin

2,5(0,5)

2,5(0,5)

5(1)

Chov hospodářských zvířat

2,5(0,5)

3,5(0,5)

6(1)

Ekonomika a podnikání

3(1)

3(1)

6(2)

B. Volitelné předměty

 

 

 

Psaní na stroji

2(2)

-

2(2)

Účetnictví

2(1)

2(2)

4(3)

Zpracování zem. produktů

-

2(0,5)

2(0,5)

Marketing a management

-

2(0,5)

2(0,5)

Právní nauka

2

-

2

Ochrana rostlin

-

2(0,5)

2(0,5)

 

Praxe bude vyučována v každém ročníku ve dvou týdenních blocích (učební) a ve dvou týdnech individuální.

Úprava skladby volitelných předmětů je možná podle zaměření žáků a podle požadavků trhu práce.