PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Profil absolventa je součástí charakteristiky vzdělávacího programu.