PROFIL ABSOLVENTA

41-53-H/011 (45-97-2/12) Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat, chovatelka laboratorních a kožešinových zvířat

 

Absolvent učebního oboru umí:

- vykonávat všechny odborné práce spojené s ošetřováním jednotlivých věkových a užitkových kategorií zvířat

- samostatně ošetřovat jednotlivé druhy kožešinových zvířat, zacházet s nimi, krmit je, napájet, čistit a dezinfikovat chovné kotce a pomocné prostory

- řídit proces páření, kontrolovat porod, odchovávat a odstavovat mláďata, kompletovat a sestavovat plemenná jádra

- hodnotit zvířata podle exteriéru, stahovat, odtučňovat, upravovat a třídit kožky podle kvalitativních ukazatelů

- zacházet s laboratorními zvířaty, krmit je a napájet, čistit a dezinfikovat chovná zařízení a jejich okolí

- pod odborným dohledem vybírat zvířata k plemenitbě, odchovávat a odstavovat mláďata

- vést základní evidenci zvířat

- orientovat se v základních poznatcích z oblasti vybraných ekonomických pojmů, jevů, procesů a vztahů

- ovládá základní činnosti v šití, vaření a vedení domácnosti