MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky dne 27.5.1996 pod č.j. 20385/96-23, s účinností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

53-41-N/002 Diplomovaná dětská sestra

Vyšší odborné studium

Denní tříleté:

Názvy vyučovacích předmětů

Počet hodin týdně v ročníku a semestru

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

Povinné předměty

29

28

29

27

28

26

167

Odborná praxe

2 týd

ZA

3 týd

KZ

 

8 týd

KZ

8 týd

KZ

3 týd

KZ

 

Ošetřovatelství

1

ZA

1(1)

KZ

 

1(1)

Z

 

 

3(2)

Ošetřovatelské postupy

6(6)

ZA

6(6)

KZ

 

 

 

 

12(12)

Ošetřovatelství v klinických oborech

 

3(3)

KZ

8(8)

ZA

8(8)

KZ

14(14)ZA

18(18)Z

51(51)

ABS

Výchova ke zdraví

3(1)

Z

 

 

 

 

 

3(1)

První pomoc

1(1)

ZA

1(1)

KZ

 

 

 

 

2(2)

Filozofie

1 KZ

 

 

 

 

 

1

Zdravotnická etika

1 ZA

 

 

 

 

1 KZ

2

Sociologie

1 Z

 

 

 

 

 

1

Psychologie

2(1)

ZA

2(1)

KZ

2(1)

ZA

2(1)

KZ

2(1)

Z

 

10(5)

Komunikace

2(2)

ZA

2(2)

KZ

 

 

 

 

4(4)

Pedagogika

 

1 KZ

1 Z

 

 

 

2

Speciální pedagogika

 

 

 

2(1) Z

 

 

2(1)

Metodika výchovné péče

 

 

2(2)

KZ

 

 

 

2(2)

Hudební výchova

 

 

2(2)

ZA

2(2)

Z

 

 

4(4)

Výtvarná výchova

 

 

1(1)

ZA

 

 

 

1(1)

Anatomie a fyziologie

4 ZA

2 Z

 

 

 

 

6

Patologická fyziol.a patologie

 

3 Z

 

 

 

 

3

Mikrobiologie a imunologie

2 Z

 

 

 

 

 

2

Klinická propedeutika

 

2(1) Z

 

 

 

 

2(1)

Pediatrie

 

 

2 ZA

3 KZ

3 ZA

2 Z

10

Gynekologie

 

 

2 Z

 

 

 

2

Porodnictví

 

 

2 Z

 

 

 

2

Vnitřní lékařství

 

2 KZ

2 Z

 

 

 

4

Chirurgie

 

 

2 ZA

2 KZ

2 ZA

2 Z

8

Neurologie

 

 

 

3 Z

 

 

3

Psychiatrie

 

 

 

 

3 Z

 

3

Latinský jazyk

1(1)

ZA

1(1)

Z

 

 

 

 

2(2)

Cizí jazyk

2(2)

ZA

2(2)

KZ

2(2)

ZA

2(2)

KZ

2(2)

ZA

2(2)Z

12(12)

ABS

Informatika a výpočetní technika

2(2) Z

 

 

 

 

 

2(2)

Management a administrativa

 

 

 

2(1)

ZA

2(2)

ZA

 

4(3)

Zdravotnická legislativa a právo

 

 

1 KZ

 

 

1 KZ

2

 

Tělesná výchova

Sportovní soustředění x)

2 ZA

2 ZA

1 týd

2 ZA

2 ZA

1 týd

 

 

 

 

x) Ředitel školy rozhodne, zda výuka proběhne v jednotlivých vyučovacích hodinách nebo formou sportovního soustředění

 

Počet zkoušek, zápočtů, klasifikovaných zápočtů:

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

Počet zkoušek

4

4

4

4

2

4

Počet zápočtů

10

0

8

1

4

0

Počet klasifikovaných zápočtů

1

10

2

6

2

3

 

Přehled využití týdnů ve školním roce:

Činnost

1.ročník

2.ročník

3.ročník

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

Výuka podle učebního plánu

16

16

16

16

16

14

z toho teorie

14

13

16

8

8

11

z toho klinické praxe

2

3

 

8

8

3

Samostudium a zkouškové období

3

3

3

3

3

3

Příprava k absolutoriu

 

 

 

 

 

1

Absolutorium

 

 

 

 

 

1

Časová rezerva

1

1

1

1

1

1

Celkem

20

20

20

20

20

20

 

Vysvětlivky :

ZA - zápočet

KZ - klasifikovaný zápočet

Z - zkouška

ABS - absolutorium

 

Poznámky:

1. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu hodin

2. Doporučujeme dělení do skupin v těchto předmětech: ošetřovatelství, ošetřovatelské postupy, ošetřovatelství v klinických oborech, komunikace, psychologie, metodika výchovné péče, latinský jazyk, cizí jazyk, informatika a výpočetní technika, management a administrativa, výtvarná výchova, hudební výchova, první pomoc, speciální pedagogika, klinická propedeutika, výchova ke zdraví.

3. Náplň časové rezervy v jednotlivých semestrech určí ředitel školy.

Týden může být: vyučovací, zkouškový, prázdninový, sportovně odborné soustředění.

4. Počet hodin učebního plánu může ředitel upravit v rozsahu 10 %, a to tak, že se počet vyučovacích hodin praktického vyučování a odborné praxe nesníží a celkový počet hodin týdně bude upraven nejvýše na 26 - 32 hodin. Obsah učebních osnov tvoří základ vzdělání. Ředitel školy může učební osnovy doplnit v rámci povoleného limitu v rozsahu nejvýše 30 % hodinové dotace.

 

Nepovinné předměty:

Ekologie, pohybová výchova, konverzace v cizím jazyce, vybrané kapitoly z klinických pediatrických oborů, znaková řeč, slepecké písmo, metodika práce se studijní literaturou a zpracování písemných prací, rodinná výchova, sexuální a předmanželská výchova.

 

Názvy vyučovacích předmětů

Počet hodin týdně v ročníku a semestru

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

Počet hodin teortické výuky

105

105

105

102

92

90

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

Odborná praxe

2 týd

ZA

3 týd

KZ

 

3 týd

ZA

3 týd

ZA

2 týd

ZA

 

Ošetřovatelství

10

ZA

10(10)

KZ

5(5)

ZA

8(4)

Z

 

 

 

Ošetřovatelské postupy

10(10)

ZA

10(10)

KZ

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství v klinických oborech

 

10(10)

KZ

20(20)

ZA

24(24)

KZ

40(40)

ZA

45(45)

ZA

ABS

Výchova ke zdraví

10(5)

Z

 

 

 

 

 

 

První pomoc

 

5 KZ

 

 

 

 

 

Filozofie

5 KZ

 

 

 

 

 

 

Zdravotnická etika

5 ZA

 

 

 

 

9 KZ

 

Sociologie

5 Z

 

 

 

 

 

 

Psychologie

10(5)

ZA

10(5)

KZ

10(5)

ZA

8(4)

KZ

8(4)

Z

 

 

Komunikace

10(10)

ZA

10(10)

KZ

 

 

 

 

 

Pedagogika

 

5 KZ

5 Z

 

 

 

 

Speciální pedagogika

 

 

 

10(5)

Z

 

 

 

Metodika výchovné péče

 

 

10(10)

KZ

 

 

 

 

Hudební výchova

 

 

10(10)

ZA

8(8)

Z

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

5(5)

ZA

 

 

 

 

Anatomie a fyziologie

5 ZA

5 Z

 

 

 

 

 

Patologická fyziol.a patologie

 

5 Z

 

 

 

 

 

Mikrobiologie a imunologie

5 Z

 

 

 

 

 

 

Klinická propedeutika

 

5 Z

 

 

 

 

 

Pediatrie

 

 

10 ZA

8 KZ

8 ZA

9 Z

 

Gynekologie

 

 

5 Z

 

 

 

 

Porodnictví

 

 

5 Z

 

 

 

 

Vnitřní lékařství

 

5 KZ

5 Z

 

 

 

 

Chirurgie

 

 

5 ZA

8 KZ

8 ZA

6 Z

 

Neurologie

 

 

 

8 Z

 

 

 

Psychiatrie

 

 

 

 

8 Z

 

 

Latinský jazyk

10(10)

ZA

5(5) Z

 

 

 

 

 

Cizí jazyk

10(10)

ZA

10(10)

KZ

10(10)

ZA

8(8)

KZ

8(8)

ZA

9(9)

Z

ABS

Informatika a výpočetní technika

10(10)

ZA

10(10)

Z

 

 

 

 

 

Management a administrativa

 

 

 

12 ZA

12(6)

KZ

 

 

Zdravotnická legislativa a právo

 

 

 

 

 

12 KZ