MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 22. 12. 2004, čj. 32 192/2004-23, s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

 

 

Kmenový obor:

5344M Technik ve zdravotnictví

Studijní obor:

53-44-M/007

 

Asistent zubního technika

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku