MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

dne 23. 8. 2001, č.j. 23 842/2001–23 s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor:   6341M Ekonomika a podnikání

Studijní obor:       63-41-M/004 Obchodní akademie

 

Denní studium

  Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

  Celkový počet týdenních

vyučovacích hodin za studium

 

 

A. Povinné vyučovací předměty

120-132

 

 

a) Základní

106

Český jazyk a literatura

12(4)

Dva cizí jazyky

24(24)

Matematika

8(4)

Dějepis

2

Občanská nauka

3

Tělesná výchova

8(8)

Hospodářský zeměpis

3

Informační technologie

6(6)

Písemná a elektronická komunikace

8(8)

Ekonomika

10(10)

Právo

3

Účetnictví

10(10)

Statistika

2(2)

Zbožíznalství

4

Praxe

3(3)

 

 

b) Výběrové

14-26

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Poznámky

1.      Rozpracování učebního plánu do ročníků a doplnění výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy.

2.      Počet týdenních vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících nesmí být nižší než 28 a nesmí překročit 33.

3.      Hodinová dotace základních vyučovacích předmětů představuje povinné minimum, které je závazné pro všechny školy. Z předmětu ekonomika lze přesunout 1-4 týdenní vyučovací hodinu do výběrového předmětu, který obsahuje učivo předepsané učební osnovou ekonomiky. Z předmětu informační technologie lze přesunout 1 týdenní vyučovací hodinu do předmětu písemná a elektronická komunikace v případě přesunu tematického celku „textové editory“.

4.      Výběrové předměty slouží k realizaci odborného zaměření obchodní akademie v souladu s požadavky trhu práce v regionu (např. na bankovnictví, mezinárodní obchod, cestovní ruch atd.) a k zařazení volitelných cvičení a seminářů (např. cvičení z matematiky, společenskovědní seminář, seminář k maturitní práci atd.). Struktura a učební osnovy výběrových předmětů jsou v kompetenci ředitele školy. Vyučovací hodiny pro výběrové předměty lze využít k posílení hodinové dotace  základních předmětů.

5.      Praxe se realizuje jako učební praxe nebo odborná praxe, případně jejich kombinace. O formě praxe rozhoduje ředitel školy:

-         učební praxe může mít formu fiktivní firmy, cvičné kanceláře nebo studentské společnosti  v rozsahu 3 týdenní vyučovací hodiny za studium (hodinovou dotaci je možné zvýšit z hodin pro výběrové předměty),

-         odborná praxe se uskutečňuje na reálných pracovištích podniků v rozsahu 3 týdny,

-         kombinace se realizuje jako 2 týdny odborné praxe + minimálně 2 týdenní vyučovací hodiny učební praxe.

6.      V kompetenci ředitele školy je zařazení projektového týdne pro řešení a prezentaci žákovských projektů.

7.      Dělení tříd na skupiny podle platných předpisů je v pravomoci ředitele školy. Doporučené dělení je uvedeno v závorce.

8.      Uvedené vyučovací předměty jsou vyučovány podle platných učebních osnov schvalovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitel školy má povinnost je nahrazovat podle jejich aktualizace.

 

Předmět:

Schváleno dne:

č. j. :

platnost od:

Český jazyk a literatura

19.07.1999

25 625/99 - 22

01.09.1999

Cizí jazyk (první cizí jazyk)

03.09.1999

27 669/99 - 22

01.09.2000

Cizí jazyk (druhý cizí jazyk)

18.06.1990

18 664/90-35

01.09.1990

Matematika

14.07.2000

21 307/2000-22

01.09.2000

Občanská nauka

21.07.1998

23 212/98 – 23/230

01.09.1998

Dějepis

14.06.1999

23 094/99 - 22

01.09.1999

Tělesná výchova

23.05.1996

19 891/96 - 50

01.09.1996

 

 

Příklad konkretizovaného učebního plánu

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné vyučovací předměty

31

32

31

32

126

 

 

 

 

 

 

a) Základní

31

32

29

25

117

Český jazyk a literatura

3(1)

3(1)

3(1)

3(1)

12(4)

První cizí jazyk

3(3)

3(3)

5(5)

5(5)

16(16)

Druhý cizí jazyk

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(12)

Matematika

3(1)

3(1)

3(1)

 

9(3)

Dějepis

3

 

 

 

3

Občanská nauka

2

1

 

 

3

Tělesná výchova

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

8(8)

Hospodářský zeměpis

2

2

 

 

4

Informační technologie

2(2)

2(2)

2/2)

 

6(6)

Písemná a elektronická komunikace

3(3)

3(3)

2(2)

 

8(8)

Ekonomika

3(1)

3(1)

3(1)

3(1)

12(4)

Právo

 

 

2

2

4

Účetnictví

 

3(3)

4(4)

4(4)

11(11)

Statistika

 

2(2)

 

 

2(2)

Zbožíznalství

2

2

 

 

4

Fiktivní firma

 

 

 

3(3)

3(3)

 

 

 

 

 

 

b) Výběrové

 

 

2

7

9

Ekonomická cvičení

 

 

 

2(2)

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení z matematiky

 

 

 

3

 

Společenské vědy

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Ústní komunikace

 

 

2

2

 

Konverzace z cizího jazyka

 

 

2

2

 

Daně

 

 

 

2

 

Ekonomie

 

 

 

2

 

Informační technologie

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Večerní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Celkový počet týdenních

vyučovacích hodin za studium

 

 

A. Povinné vyučovací předměty

80

 

 

a) Základní

71

Český jazyk a literatura

10

Dva cizí jazyky

18

Matematika

6

Dějepis

1

Občanská nauka

3

Hospodářský zeměpis

2

Informační technologie

4

Písemná a elektronická komunikace

5

Ekonomika

7

Právo

2

Účetnictví

8

Statistika

1

Zbožíznalství

2

Praxe

2

 

 

b) Výběrové

9

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Poznámky

 

1.      Večerní studium je pětileté, celková týdenní hodinová dotace povinných předmětů činí 16 vyučovacích hodin v každém ročníku.

2.      Rozpracování učebního plánu do ročníků a doplnění výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy.

3.      Hodinová dotace základních vyučovacích předmětů představuje povinné minimum, které je závazné pro všechny školy. Z předmětu ekonomika lze přesunout 1-2 hodiny do výběrového předmětu, který obsahuje učivo předepsané učební osnovou ekonomiky.

4.      Výběrové předměty slouží k realizaci odborného zaměření obchodní akademie v souladu s požadavky trhu práce v regionu (např. na bankovnictví, mezinárodní obchod, cestovní ruch, malé a střední podnikání atd.) a k zařazení cvičení a seminářů (např. cvičení z matematiky, společenskovědní seminář, seminář k maturitní práci atd.). Učební osnovy výběrových předmětů jsou v kompetenci ředitele školy. Vyučovací hodiny pro výběrové předměty lze využít k posílení hodinové dotace předmětů učebního plánu.

5.      Praxe se realizuje jako učební praxe nebo odborná praxe. O formě praxe rozhoduje ředitel školy:

-         učební praxe může mít formu fiktivní firmy, cvičné kanceláře nebo studentské společnosti  v rozsahu 2 týdenní vyučovací hodiny za studium (hodinovou dotaci je možné zvýšit z hodin pro výběrové předměty),

-         odborná praxe se uskutečňuje na reálných pracovištích podniků v rozsahu 2 týdny .

Ředitel školy může uznat jako odbornou praxi i výkon zaměstnání odpovídajícího profilu absolventa.

6.      V kompetenci ředitele školy je zařazení projektového týdne pro řešení a prezentaci žákovských projektů.

7.      Dělení tříd na skupiny podle platných předpisů a je v pravomoci ředitele školy.

 

 

Dálkové studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Celkový počet týdenních

vyučovacích hodin za studium

 

 

A. Povinné vyučovací předměty

1050

 

 

a) Základní

950

Český jazyk a literatura

120

Dva cizí jazyky

240

Matematika

80

Dějepis

20

Občanská nauka

30

Hospodářský zeměpis

20

Informační technologie

60

Písemná a elektronická komunikace

70

Ekonomika

120

Právo

30

Účetnictví

120

Statistika

20

Zbožíznalství

20

 

 

b) Výběrové

100

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky

  1. Dálkové studium je pětileté, celkový počet konzultačních hodin činí 210 v každém ročníku. Rozpracování učebního plánu do ročníků a doplnění výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy.
  2. Hodinová dotace základních vyučovacích předmětů představuje povinné minimum, které je závazné pro všechny školy. Z předmětu ekonomika lze přesunout 10-20 konzultačních hodin do výběrového předmětu, který obsahuje učivo předepsané učební osnovou ekonomiky.
  3. Výběrové předměty slouží k realizaci odborného zaměření obchodní akademie v souladu s požadavky trhu práce v regionu (např. na bankovnictví, mezinárodní obchod, cestovní ruch, malé a střední podnikání atd.) a k zařazení cvičení a seminářů (např. cvičení  z matematiky, společenskovědní seminář, seminář k maturitní práci atd.). Učební osnovy výběrových předmětů jsou v kompetenci ředitele školy. Vyučovací hodiny pro výběrové předměty lze využít k posílení hodinové dotace předmětů učebního plánu.
  4. Součástí studia je odborná praxe, která se uskutečňuje na reálných pracovištích podniků. Ředitel školy může uznat jako odbornou praxi i výkon zaměstnání odpovídajícího profilu absolventa.