CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

  63-41-M/006 Obchodně podnikatelská činnost

Vstupní předpoklady žáků :

splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia

4 roky,  denní studium

 

Studijní obor obchodně podnikatelská činnost připravuje absolventy na vykonávání různorodých činností spojených s obchodně provozními funkcemi ve všech právních formách institucí zabývajících se obchodní činností.

Charakteristickým rysem studia je profesně koncipovaná orientace umožňující vstup absolventů do všech druhů obchodních institucí provozujících vnitřní i zahraniční obchod, např. obchodních společností, družstev a pod.. Dále se absolvent může uplatnit na veletrzích m prodejních výstavách. Systém celého studia je plně podřízen potřebám obchodně podnikatelské praxe.

Obsah vzdělávání studijního oboru tvoří tři skupiny vyučovacích předmětů.

Všeobecně vzdělávací předměty umožňují seznámit žáky se zákonitostmi přírodních věd, poznat zákonitosti historického, společenského, ekonomického a technického rozvoje a vytvářejí předpoklady nezbytné k osvojení odborné složky vzdělávání.

Odborné vyučovací předměty ekonomika, obchodní provoz, informační. technologie a zbožíznalství jsou základem pro odborný obchodně podnikatelský rozvoj žáků. Obsah odborné složky vzdělání tvoří dále učivo vyučovacích předmětů administrativy provozu, účetnictví, hospodářských výpočtů, právní nauky, psychologie, hospodářského zeměpisu a propagace.

Povinně volitelné předměty přispívají k rozšíření. a prohloubení učiva odborných předmětů . Povinně volitelné předměty také vytvářejí prostor pro odbornou orientaci studijního oboru podle potřeb regionu, předpokladu a zájmu žáků a specifických podmínek školy.