Informace k výuce studijního oboru 23-86-6 Strojírenská technická administrativa

Na základě podnětů ze škol, po zhodnocení požadavků praxe na obsah přípravy SPŠ strojních a po projednání se zástupci škol, byla zpracována nová forma učebního plánu studijního oboru 23-86-6 Strojírenská technická administrativa.

Cílem nově koncipovaného učebního plánu je umožnit školám využitím 17 vyučovacích hodin volitelných předmětů dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu, zájmu a schopností žáků.

Vedení školy vypracuje, s respektováním poznámek k učebnímu plánu, učební plán školy a tím určí proporce předmětů v jednotlivých ročnících. Volitelné vyučovací předměty mohou být koncipovány jako skupina tvořící určité zaměření studijního oboru.