MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 17. června 1994, č.j. 18 090/94-23 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

64-42-M/003 STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 5. ročník
A. Povinné vyučovací předměty 75
1. Předměty povinného základu
Český jazyk a literatura 7
Cizí jazyk 10
Cizí jazyk II 3
Občanská nauka 2
Dějepis 1
Matematika 10(2)
Fyzika 3(1)
Chemie 1
Hospodářský zeměpis 2
Technické kreslení 3(3)
Strojírenská technologie 4
Strojnictví 4
Kontrola a měření 2(2)
Ekonomika 2(1)
Účetnictví 2(1)
Výpočetní technika 3(3)
Psaní na stroji 2(2)
Obchodní korespondence 1(1)
Zpracování vědeckotechnických informací 2(2)
Praxe 3(3)
2. Volitelné předměty 8