MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 17. června 1994, č.j. 18 090/94-23 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

64-42-M/003 STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA


Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet konzultačních hodin pro 1. až 5. ročník
A. Povinné vyučovací předměty 990
1. Předměty povinného základu
Český jazyk a literatura 80
Cizí jazyk 100
Cizí jazyk II 60
Občanská nauka 25
Dějepis 25
Matematika 100(25)
Fyzika 60(15)
Chemie 15
Hospodářský zeměpis 30
Technické kreslení 40(40)
Strojírenská technologie 50
Strojnictví 50
Kontrola a měření 40(40)
Ekonomika 50(15)
Účetnictví 30(15)
Výpočetní technika 40(40)
Psaní na stroji 30(30)
Obchodní korespondence 15(15)
Zpracování vědeckotechnických informací 20(20)
Praxe 50(50)
2. Volitelné předměty 80