PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        6551H Kuchař-číšník, práce ve společném stravování

Kód a název :                                           65-51-H/006 Kuchař - číšník - pohostinství

Dosažený stupeň vzdělání :                        střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 závěrečná zkouška, výuční list 

 

Viz učební dokumenty tříletého učebního oboru 65-51-H/002