MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 30. 5. 2003, čj. 20 736 /03-23, s platností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

65512H Kuchař, kuchařské práce

Učební obor:

65-52-H/001 (64-45-2)

 

Kuchař

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku