MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 30. 5. 2003, č. j. 20 735/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

6553H Číšník, servírka

Učební obor:

65-53-H/001 (64-44-2)

 

Číšník, servírka

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku