MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Schválilo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 3. června 1994 čj. 337 722/94 - 74 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

6651H Prodavač, obchodník, obchodní provoz

Učební obor:

66-51-H/004 (64-60-2/01)

 

Prodavač - smíšené zboží

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán