PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Profil absolventa je součástí Charakteristiky vzdělávacího programu.