PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                       6941L Osobní služby

Kód a název:                                           69-41-L/502 Vlasová kosmetika

Dosažený stupeň vzdělání:                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:                 maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

 

- Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky umí absolvent posoudit kvalitu vlasů, vlasové pokožky a stanovit postup kosmetického ošetření, zná účinky a složení kadeřnických a kosmetických přípravků a přípravků používaných při odborné péči o pleť, manikúře a pedikúře.

- Má znalosti o funkčním a estetickém vybavení a zařízení provozoven poskytujících služby v oborech kadeřnictví, pleťové kosmetiky, manikúry a pedikúry.

- Kromě základních kadeřnických úkonů ovládá technologie vytváření složitých společenských a večerních účesů s použitím vlasových doplňků, provádění úpravy účesu vysoce náročným způsobem podle schematického zobrazení nebo předlohy.

- Umí provádět barvení vlasů do různých barevných kombinací a nové formy barvení a odbarvování, stahování oxidačního barviva z vlasů, sušení vlasů do vln a nové technologie preparace vlasů.

- Má odborné znalosti pro poskytování poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a konečné úpravy účesů a pro činnosti ve vývoji nových technologií účesové tvorby a v rozvoji osobních služeb.

- Zná pracovní technologie v oborech péče o pleť, manikúra a pedikúra.

- Dovede operativně řídit pracovní procesy, plánovat a organizovat jednotlivé pracovní činnosti, umí posoudit technologickou i ekonomickou vhodnost pracovních postupů, umí vést prvotní evidenci a připravit provozně ekonomické podklady.

- Ovládá zdravotně hygienické předpisy vztahují se k oborům kadeřnictví, péče o pleť, manikúra a pedikúra.

- K jeho vědomostem náleží i znalost estetických požadavků na utváření pracovního prostředí.

- Absolvent si osvojil vědomosti o právech a povinnostech řídícího pracovníka, vědomosti o formativním vlivu práce na vývoj osobnosti člověka, o činitelích ovlivňujících pracovní výkon a vědomosti nezbytné pro řízení pracovních kolektivů.